Ceny

Vzhledem k tomu, že okolnosti a podmínky kácení a dalších arboristických činností jsou velmi proměnlivé, stanovujeme ceny vždy individuálně na základě konkrétní situace.

Ceny níže jsou orientační.

Kácení ze země

500 až 5000 Kč

dle průměru kmene

Rizikové kácení

od 1500 Kč

v případě velmi náročných operací se ceny mohou
vyšplhat až na několik desítek tisíc Kč za jeden strom

Instalace stabilizační vazby

3000 až 8000 Kč

dle typu vazby

Ořezy stromů

od 1000 Kč / hod.

Štěpkování

1200 Kč / hod.

Frézování pařezů

jednotková cena je 20 Kč za 1 cm průměru pařezu
(příklad: pařez o průměru 100 cm vám vyfrézujeme za 2000 Kč)

Osvědčení pro práci ve výškách

Certifikovaní arboristé

Pojištění odpovědnosti na 5 mil. Kč