Cover

Komplexní péče o dřeviny

Výsadba, údržba a kácení stromů.

Jako stromolezeci a arboristé se zabýváme komplexní péčí o stromy a keře, která pokrývá veškeré životní fáze stromu, od jeho výsadby, přes pravidelnou údržbu a péči, až po jeho případné pokácení.

Co vám můžeme nabídnout

Poskytujeme jak základní služby, jako je například kácení stromů ze země s volnou dopadovou plochou, tak zejména speciální zásahy na dřevinách, jako je rizikové kácení, výchovné, zdravotní, redukční a další řezy stromů a keřů, instalace stabilizačních vazeb, a další.

cover.02

Výsadba a povýsadbová péče

cover.03

Ořezy stromů

cover.01

Rizikové kácení

frydlant-vazba.03

Bezpečnostní a stabilizační vazby


Osvědčení pro práci ve výškách

Certifikovaní arboristé

Pojištění odpovědnosti na 5 mil. Kč